982x151g-2106


MIỀN BẮC VIP
Thống Kê Tháng 7
01/8/2019 :  – Ăn 
02/8/2019 :  – Ăn 
03/8/2019 :  – Ăn 
04/8/2019 :  – Ăn 
05/8/2019 :  – Ăn 
06/8/2019 :  – Ăn 
07/8/2019 :  – Ăn 
08/8/2019 :  – Ăn 
09/8/2019 :  – Ăn
10/8/2019 :  – Ăn 
11/8/2019 :  – Ăn 
12/8/2019 :  – Ăn 
13/8/2019 :  – Ăn
14/8/2019 :  – Ăn
15/8/2019 :  – Ăn 
16/8/2019 :  – Ăn 
17/8/2019 :  – Ăn 
18/8/2019 :  – Ăn 
19/8/2019 :  – Ăn 
20/8/2019 :  – Ăn 

01,02,03,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,42,47,51,52,53,56,57,58,60,62,63,65,67,68,70,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,85,86,87,88,89,91,92,93,96,97


 

Hướng Dẫn Lấy Dàn :
1: Quý khách phải có tài khoản Lixi88 và Lotto188.Dưới link đại lý Admin
2: Quý khách đã có tài khoản Lotto188 và Lixi88.Nhưng không dưới link đại lýAdmin 
3: Quý khách phải đóng phí để được cấp Mật khẩu nhận dàn 
4: Link đăng ký tài khoản loto188 và Lixi88 dưới đại lý Admin
– Loto188: https://loto188.com/reg.shtml?id=1594670
– Lixi88: https://lixi88.com/reg.shtml?id=643710
5: Liên hệ CSKH để được tư vấn hỗ trợ

 
982x151g-2106